Eraisiku laenud internetist

Tänapäeval on eraisikul võimalik telefoni või arvuti kaudu raha laenata. Saadaval on palju valikuid ning igaüks võib sellega algust teha, viies ennast veebis asjadega kurssi.

Raha laenamine võib põhjustada ebamugavust. Sellegipoolest on võimalusi, mis aitavad teil end finantsiliselt uuesti jalgele saada. Kui teil on vaja teha mingi suur ost või teil on rahaline hädaolukord, võib eraisiku laenu võtmine olla mõistlik otsus oma kulude katmiseks. Pidage meeles, et on väga oluline omada kindlat plaani selle tagasimaksmiseks.

Mis on eralaen?

Eralaen on oma nimele vaatamata laen, mille annavad pangad, krediidiühistud või veebiettevõtted eraisikule, kes on varem oma võlgu usaldusväärselt tagasi maksnud.¹ Igal eralaenu väljaandval ettevõttel või pangal on oma kindlad kriteeriumid, mille põhjal laenu antakse, kuid kui teil on puhas krediidiskoor, siis on teil ka suur tõenäosus laenule kvalifitseeruda. Enamik eralaene on tagatiseta, mis tähendab, et kui te võtate eraisiku laenu, ei pea te oma varasid ega omandit laenu tagatiseks panema.

Eralaenu eelised

Tagatiseta eraisiku laenu võtmisel on palju eeliseid. Fikseeritud kuise intressimääraga ja varade tagatiseks panemise nõudeta eraisiku laen antakse teile üle kindla ühekordse summana. Intressimäärad võivad siiski tõusta mõnevõrra kõrgeks, seega kontrollige enne eralaenu võtmist hoolikalt intressimäärasid. Intressimäära osas on eralaenu hea külg aga see, et kuniks te saate fikseeritud intressimääraga laenu, jääb intressimäär selleks ja ei muutu, nii et te vähemalt teate, mida oodata.²

Kontrollige peenes trükis lisateavet

Enne eralaenu võtmist lugege hoolikalt läbi peenes kirjas toodud lisateave. Selles on esitatud intressimäärade ja muude tasude üksikasjad. Sageli mainitakse selles nii-öelda alustamistasu, mis kulub pangal või muul asutusel teie laenutaotluse läbitöötamiseks ja heakskiitmiseks. See võib sisaldada ka võimalikke ettemaksutasusid. Ettemakseks loetakse seda, kui te tasute laenu suure ühekordse summana ennetähtaegselt, mille eest määrab laenupakkuja teile karistuseks kahjutasu. Nad määravad lisatasu seepärast, et kui te maksate laenu ette ära, ei saa nad selle pealt enam intressi koguda.³

Igal laenul ei ole ettemaksutasu, kuid seda tasuks alati eelnevalt hoolikalt kontrollida. Eriti kui te arvate, et laenu ennetähtaegselt tasumine on teie puhul väga tõenäoline.

Eraisiku laenu kasutamine

Võimalik on saada üsnagi suurt eralaenu ning kasutada seda oma rahaasjade turgutamiseks. Kui teil on kohe raha tarvis või ees suur ost või mingi hädaolukord alates meditsiinikulude tasumisest kuni pereliikmega seotud õnnetuseni, kuid te ei soovi maksta oma krediitkaardi kõrget intressi, võib eralaen olla ideaalne viis saamaks madalama ja fikseeritud intressimääraga laenu ning võtmaks raha tagasimaksmiseks aega.

Parimate tingimustega eraisiku laenu leidmine

Leidmaks endale parimat eraisiku laenu, mis vastaks teie vajadustele ja eelarvele, on järelepärimise ja internetis uurimise küsimus. On palju asutusi, mis pakuvad väga heade tingimustega eralaenusid. Pakutakse nii tagatisega laene, mille korral peate te panema oma varad või omandi laenu tagatiseks, kui ka tagatiseta laene, mille korral tagatist ei nõuta. Üheks tagatisega laenu eeliseks on see, et üldiselt kiidetakse see kiiremini heaks, kuna sellega kaasneb suurem risk. Tagatisega laenudel võivad olla ka madalamad intressimäärad.

Eraisiku laenu taotlemiseks vajate te isikut tõendavat dokumenti, koopiat krediidiajaloost, pangakonto väljavõtet, senist võlaajalugu ning selgitust, miks te laenu soovite. Võtke need endaga panka või krediidiühistusse kaasa või laadige veebisaidile, kust te laenu taotlete, ja nii olete te valmis eraisiku laenu taotlemiseks.⁴

Suurepärane viis eraisiku laenu leidmiseks on veebiotsing. Otsing näitab teile, kui palju on erinevaid laenupakkujaid, ning võimaldab teil võrrelda erinevaid laenutingimusi ja intressimäärasid, et saaksite valida teie situatsioonile parima vastava laenu.


[1] https://www.moneyadviceservice.org.uk/en/articles/personal-loans
[2] https://www.bankrate.com/loans/personal-loans/pros-cons-of-personal-loans/
[3] https://www.business.com/articles/do-understand-the-fine-print-of-your-loan-agreement/
[4] https://www.nerdwallet.com/blog/loans/how-to-apply-for-a-loan/